P+K s.r.o.

Vajnorská 89, Bratislava

02/444 600 89

Mobil: 0911/289 790 - dispečing

 • Komplexná likvidácia
  stavebných objektov
  v krátkom čase, ekologicky a bezpečne
 • Služby v oblasti
  búracích prác
  Odvoz odpadu a sutiny.
 • Ponúkame prenájom kontajnerov
  na odvoz odpadu až do 7t.

Zabezpečujeme vysokú úroveň odvedenej práce. V prípade otázok nás kontaktujte.

Demolačné a búracie práce

Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

Poskytujeme kompletné služby a servis pri:

 • Demolácii s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu.
 • Demontáži budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb.
 • Demontáži skladov s rekultiváciou stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach.
 • Demontáži priemyselných stavieb s presnosťou pri demolácii, búracích prácach a demontáži.
 • Búranie budov, domov, demolácia stavieb.
 • Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach.

Demolácia a demontáž je v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a je stanovená Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., o triedení a recyklácii Katalógom odpadov.

Často kladné otázky

Je možné vykonať demoláciu aj po častiach?

Demolácie vykonávame aj po etapách na základe požiadaviek investora. Pri demolácii po etapach musi byť spracovaný technologicky postup prác ktorý musí byť schvalený statikom.

Pri odvoze odpadu prebieha aj reciklácia odpadu?

Pri požiadavke investora riešime aj recikláciu vzniknutých odpadov aby sa dali znovu využiť a zhodnotiť.

Môžem si objednať aj demontáž priemyselnej stavby?

Na základe požiadaviek robíme aj demontážne priemyselnych stavieb.

Akú nosnosť má váš kontajner na odvoz odpadu?

My máme veky rozsah kontajnerov na odvoz odpadov:

 • 2 m3 – do 2,5 t
 • 5 m3- do 8 t
 • 7 m3 – do 9 t
 • 12 m3 až 34 m3 – do 12 t