P+K s.r.o.

Vajnorská 89, Bratislava

02/444 600 89

Mobil: 0911/289 790 - dispečing

Demolačné práce

  • Home
  • Demolačné práce

Demolačné práce a demontáž

dokážeme vykonať aj po častiach, s ohľadom na statiku budovy, na detailnejšie a presnejšie búracie práce používame búracie kladivo. Pri demolačných prácach dbáme na bezpečnosť a ekologickú likvidáciu odpadov, ktoré zabezpečuje profesionálny tím kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov.


Ponúkame:

  • Demolačné práce a demontáž budov,
  • demolačné práce a demontáž s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu,
  • vysoký stupeň bezpečnosti búracích, demolačných prác a demontáže,
  • presnosť pri demolácii, búracích prácach a demontáži,
  • úspora nákladov pri demolačných prácach a búraní s triedením a recyklácii odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb,
  • rekultivácia stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach.


Demolácia a demontáž je v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a je stanovená Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., o triedení a recyklácii Katalógom odpadov.

Poskytujeme kompletné služby a servis pri:

Demolácii

s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu.

Demontáži budov

s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb.

Demontáži skladov

s rekultiváciou stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach.

Demontáži priemyselných stavieb

s presnosťou pri demolácii, búracích prácach a demontáži.

Obráťte sa na nás s vašimi otázkami, radi vám odpovieme.