P+K s.r.o.

Vajnorská 89, Bratislava

02/444 600 89

Mobil: 0911/289 790 - dispečing

Búracie práce

  • Home
  • Búracie práce

Našou špecializáciou je búranie budov, demolačné a búracie práce na stavbách.

Demolačné a búracie práce vykonávame pomocou nášho strojového parku, na jemné detaily a na dopracovanie detailov používame búracie kladivá. Pri búraní, búracích a demolačných prácach poskytujeme kompletný servis, kde nehrá úlohu stav budovy alebo domu pri demolácii a búracích prácach.Búranie budov

Búranie budov, domov, demolácia stavieb.

Pri búracích prácach dbáme na niekoľko aspektov, ktoré zaručujú kvalitné prevedenie demolačných prác a búrania. Našou prioritou je bezpečnosť búracích a demolačných prác s dôrazom na statické vlastnosti budov pri čiastočných demolačných prácach. Pri búraní a demolačných prácach používame svoju techniku a strojový park, vrátane jemných prác s búracím kladivom.

Následná likvidácia odpadu

Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach.

Cieľom pri búraní budov a domov je vytvoriť "čistú plochu" s odvezením stavebného odpadu a jeho ekologická likvidácia a uskladnenie na skládkach.

Demolačné a búracie práce vykonávame v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorá kategorizuje skupiny odpadov a je určená Katalógom odpadov.Cenník búracích prác

Cenník

Cena sa spracúva na základe osobnej obhliadky a doloženej dokumentácie.